RADIOAMATEURS      ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ      ΧΡΗΣIΜΑ LINK       ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ OPERATORS 1      ΦΩΤΟ 2      ΦΩTO 3     ΦΩTO 4      ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ       ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

.

__________________________________

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

 

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

 

1. Τα πτυχία των ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στην «κατηγορία 1»

(κατηγορία HAREC) και στην «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» (entry level).

2. Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών «κατηγορίας 1», είναι εναρμονισμένα πτυχία HAREC

σύμφωνα με τη Σύσταση TR−61−02 όπως ισχύει.

3. Τα πτυχία ραδιοερασιτεχνών «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» (entry level), είναι

εναρμονισμένα με την Αναφορά της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Της CEPT

«ECC REPORT 89 − A radio amateur entry level examination and licence».

4. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου «κατηγορίας 1» η «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

4.1. Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου.

Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

4.2. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν

συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό

αποφοίτησης από Δημοτικό σχολείο.

5. Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις ΑΠΥ

μία (1) φορά ανά εξάμηνο στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των

εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να

υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον

τρείς (3) υποψήφιοι. σε συγκεκριμένη ΑΠΥ, διαφορετικα μπορούν οι υποψήφιοι

(ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη ΑΠΥ

της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.

Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε εξετασεις για πτυχιο Ραδιοερασιτεχνη :  

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη οποιασδήποτε

κατηγορίας, υποβάλλονται στην ΑΠΥ όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου

τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την

     ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

3. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,

     αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την

     μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις

     που προβλέπεται.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η

     ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.

5. Προβλεπόμενο παράβολο.

6. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για  

     την έκδοση του πτυχίου).

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων αναρτάται στην ΑΠΥ πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, καθώς και

οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

 

Ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των ΑΠΥ της ίδιας Περιφέρειας, μπορεί να αναλαμβάνει το

έργο διενέργειας των εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη μία ΑΠΥ για

λογαριασμό και των υπολοίπων.

Η αρμοδιότητα έκδοσης πτυχίου παραμένει στην ΑΠΥ όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του

ενδιαφερομένου.

 

Οι Ραδιοερασιτέχνες της «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» (ENTRY LEVEL) προκειμένου

να αναβαθμίσουν την άδεια τους σε «κατηγορία 1» (άδεια CEPT) πρέπει να λάβουν πτυχίο

«κατηγορίας 1».

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΎΛΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ερωτηματολόγιο για την SY κατηγορία

Ερωτηματολόγιο για την SV κατηγορία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: TEST RADIO

Χρήσιμα και πρακτικά βοηθήματα εξετάσεων για την απόκτηση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη.

Για SY: 15.- Για SV:20

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ σε Συλλόγους με ετκύπωση του Logo τους backround (προστασία Φ/Α).

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 6944282959 Δημήτρης SV2GWY

ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  

ON-LINE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

__________________­­­____________________

 

                                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10