Τα βασικά από τον KΩΔIKA Q που χρησιμοποιούνται

                                                                 Από τους Ραδιοερασιτέχνες

                                                                  -         -              -            -            -             -             -____.............

                                             QRA: Πιο ,το όνομα του σταθμού σας , μου_____________..

                                             QRB: Πια η κατά προσέγγιση απόσταση σας από εμένα__.

                                             QRG: Πια είναι η συχνότητα μου , σου , του.____________...

                                             QRH: Μεταβάλετε η συχνότητα μου , σας______________....

                                             QRK: Πια η ευκρίνεια των σημάτων μου , σας__________...

                                             QRL: Είμαι , είσθε απασχολημένος _________________.......

                                             QRM: Παρεμβάλετε κανείς στο σήμα μου παρενοχλούμαι_

                                             QRN: Υπάρχει παρενόχλησης από στατικά παράσιτα____,

                                             QRO: Να αυξήσω την ισχύ του πομπού_______________..

                                             QRP: Να ελαττώσω την ισχύ του πομπού_____________,..

                                             QRQ: Να μεταβιβάσω ταχύτερων___________________,…

                                             QRS: Να μεταβιβάσω με πιο αργό  ρυθμό____________-…

                                             QRT: Να σταματήσω την μεταβίβαση , τέλος τελείωσα____

                                             QRV: Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου_________________-…

                                             QRX: Ποτέ θα με ξανακαλέσετε____________________.......

                                             QRY: Πια είναι η σειρά μου_______________________-…..

                                             QRZ: Ποιος με καλεί____________________________.........

                                             QSA: Πια είναι η ισχύς των σημάτων μου._____________..

                                             QSB: Υπάρχουν διαλείψεις_______________________......

                                             QSD: Είναι τα σήματα μου ελλιπή__________________-…

                                             QSL: Aναφορά λήψεως_________________________........

                                             QSO: Mπορώ να επικοινωνήσω απευθείας με τον______.

                                             QSV: Nα στείλω σειρά συντονιστικών_______________....

                                             QSY: Nα αλλάξω συχνότητα______________________......

                                             QTH: Πια είναι η θέση σου, η διεύθυνση σου ,μου______..